NYT TILA JA MINDFULNESS

 

Haluatko mahdollisuuden parantaa taitoasi olla läsnä nykyhetkessä ja vähentää stressin aiheuttamaa hankaluutta tai huolestuneisuutta?

nyt-tila

järjestää kurssin

 

kuva-tulossa

Mindfulness – hyväksyvän tietoisen läsnäolon tutustumisviikonloppu

Olohuone Kyllin Kypsässä 5.-6.2.2016

Kouluttaja: Seppo Anttonen, mindfulness-ohjaaja (CFM(R)), psykologi, psykoterapeutti

Kurssilla tutustutaan hyväksyvän tietoisen läsnäolon taitojen harjaannuttamiseen. Mindfulnessin harjoittamisesta on runsaasti hyviä kokemuksia. Taidon kasvaessa ihmiset ovat pystyneet paremmin elämään nykyhetkessä ja huomioimaan siihen liittyviä kaikenlaisia kokemuksia. Hyväksyvän läsnäolon asenne vähentää stressiä ja ylimääräistä huolestumista. Mindfulnessin myönteisistä vaikutuksista on kertynyt myös runsaasti tutkimustietoa.

Kurssi sisältää useita hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoituksia ohjattuna. Lisäksi keskustelemme ja käymme läpi harjoituksista saatuja kokemuksia. Kurssi tarjoaa myös tietoa ja ajattelumalleja perusteluiksi mindfulness-taitojen harjaannutta-miselle. – TERVETULOA!

Kurssin aikataulu

Perjantai 5.2.16      klo 18-20

Lauantai 6.2.16      klo 9-15

Lauantaina ruokaillaan yhdessä omin eväin (ruokailutapahtuma on osa kurssin ohjelmaa). Ruokailun jälkeen on tarjolla kahvia ja teetä.

Tarvitset mukaan rennon asun sekä jumppa- tai joogamaton. Jos sinulla on meditaatiotyyny tai – penkki voit ottaa sen mukaan. Harjoituksissa voi hyvin myös istua tuolilla.

Kurssipaikka: Olohuone Kyllin Kypsä, Gummeruksenkatu 6, Jyväskylä

Kurssin hinta on 150€ (sisältää ALV 24% ), joka maksetaan ilmoittautumisen vahvistamisen jälkeen viikko ennen kurssia (viim. 29.1.16)

Sitovat ilmoittautumiset 25.1.16 mennessä osoitteeseen saterapia@gmail.com

Tiedustelut: Seppo Anttonen, saterapia@gmail.com, 050 353 0577 (jätä soittopyyntö)

Ryhmään mahtuu enintään 10 osallistujaa.

Lisää tietoa mindfulnessista ks. www.mindfulness.fi 

Mindfulness - hyväksyvä tietoinen läsnäolo

Mindfulness on tullut viime vuosina hyvin muodikkaaksi ilmiöksi, jonka hyviä vaikutuksia hehkutetaan lehtien sivuilla. Sen suosio voi perustua kiireisen, stressaavan ja liian informaatiotäyteisen elämänympäristömme luomaan tarpeeseen rauhoittua, keskittyä ja pysähtyä tarkastelemaan käsillä olevia asioita ilman ryntäämistä seuraavan tehtävän kimppuun. Sekä ympäristön että itsemme luomat vaateet ja odotukset vaikeuttavat läsnäoloamme itsemme ja toisten ihmisten kanssa.

Mindfulness nykyisessä "länsimaisessa" muodossaan ei kuitenkaan ole pelkästään muodikas virtaus tässä ajassa, vaan se pohjautuu vanhoihin (ainakin 2000-3000 vuoden takaisiin) meditaatioperinteisiin, jotka ovat eläneet ainakin eri uskontojen piirissä. Nykyaikainen länsimainen mindfulness, josta MBSR-kurssit koostuvat, ei ole sidoksissa uskontoihin.

Lääketieteen tohtori Jon Kabat-Zinn alkoi soveltaa meditaation ja joogan käyttämistä stressin hallinnassa USA:ssa 1970-luvulla. Silloin saivat alkunsa MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – kurssit. Sen jälkeen mindfulnessin harjoittamisesta on tullut vähitellen hyvin suosittua kiireisen, vaativan ja tehokkaan suorituselämän tasapainottajana ja jarruttajana. Lisäksi mindfulnessia sovelletaan helpottamaan erilaisia vaikeuksia, kuten mielenterveyden ongelmat (esim. toistuva masennus, ahdistuneisuus, pakko-oireet, psykoosi), pitkäaikaiset kivut ja ylipäänsä parantamaan elämän laatua.

Kabat-Zinn määrittelee mindfulnessin siten, että se tarkoittaa suuntautumista kolmella tavalla: tarkoituksella, tässä hetkessä ja ilman arvostelua. Tarkoituksella viittaa tietoiseen toimintaan ja valintaan, intentioon. Tässä hetkessä viittaa läsnäoloon nyt sen sijaan, että tietoisuutemme (mielemme) olisi menneessä tai tulevassa. Ilman arvostelua viittaa hyväksyvään suhtautumiseen ja vastaanottamiseen sellaisenaan, ilman arvottamista.

Mindfulness-ajattelussa ihmisen nähdään toimivan paljon ajastaan ns. automaattiohjauksella – tiedostamatta ja tunnistamatta tätä hetkeä ja siihen liittyviä seikkoja ja näin ollen myös menettäen valinnan mahdollisuuksia toimiessaan automaattisesti vanhojen tottumusten ja rutiinien mukaan. Mindfulness pyrkii edesauttamaan automaatioiden tiedostamista.

Tekemisen ja olemisen olotilan huomioiminen on myös keskeistä mindfulnessiin liittyvässä ajattelussa. Tekemisen tilaatarvitaan suunnitteluun ja tavoitteelliseen toimintaan. Olemisen tilaa tarvitaan rauhoittumiseen, hyväksymiseen ja läsnä olevaan vuorovaikutukseen ihmissuhteissa. Molempia tarvitaan ja olennaista on niiden tasapaino. Liiallisessa olemisen tilassa elämän perusasiat jäävät hoitamatta. Liiallisessa tai liian pitkään jatkuvassa tekemisen tilassa ihminen jää vaille lepoa, palautumista ja se kaventaa mahdollisuuksia luovuudelta työssä tai arkipäivän tilanteissa ja voi olla psykofyysisesti ylikuormittavaa (stressaavaa). Mindfulnessin harjoittamisella pyritään rakentamaan. tekemisen ja olemisen tasapainoa ja tarpeenmukaisuutta.

Sisäisten kokemusten luonne nähdään muuttuvana ja ohimenevänä sen sijaan, että ne ymmärrettäisiin pysyvinä tosiasioina tai pysyvinä osina itseä. Se tarkoittaa, että ajatukset ovat "vain" ajatuksia ja tunteet ovat "vain" tunteita. Jos samastumme ajatuksiimme tai tunteisiimme, kuten usein käy, se johtaa helposti ongelmiin. Esimerkiksi, saatan epäonnistuttuani jossakin asiassa ajatella olevani huono ja liitän tuon huonouden osaksi itseäni. Silloin siitä tulee helposti haitallinen asia, jota ehkä alan murehtimaan ja joka vaikuttaa hyvinvointiini kielteisesti. Sen sijaan, jos totean epäonnistumisen ja siihen liittyvän huonouden ajatuksen (vain) ajatukseksi, joka on ohimenevä, eikä kerro todellisuudesta sen enempää kuin mitä yksittäiseen tilanteeseen liittyy, asia ei vaikuta hyvinvointiini kielteisesti.

Mindfulness-aiheista kirjallisuutta (kirjat sisältävät viitteitä aiheeseen liittyviin tutkimuksiin)

Kabat-Zinn, Jon (2007) Täyttä elämää. Kehon ja mielen yhteistyö stressin, kivun ja sairauksien hoidossa. (Alkuperäinen kuvaus MBSR-kurssista)

Klemola, T. (2013). Mindfulness. Tietoisuuden harjoittamisen taito. Saarijärvi: Docendo. Suomalainen, perusteellinen ja hyvällä tavalla "erilainen" esitys aiheesta.

Williams, Segal & Teasdale (2014) Mindfulness masennuksen hoidossa. (MBCT-menetelmä)

Williams, Teasdale, Segal & Kabat-Zinn (2009) Mielekkäästi irti masennuksesta. (Itsehoito-opas)

Stahl & Goldstein (2010) Stressinhallinnan käsikirja. (Harjoituspainotteinen työkirja)

Orsillo & Roemer (2011) Mielekkäästi irti ahdistuksesta. (Itsehoito-opas)

Bays (2009) Tietoinen syöminen.

Tan (2012) Mietiskellen menestykseen. Sisäisen etsinnän hakutuloksia. (Kirjoittaja on Googlen insinööri)

Oma mindfulness-taustani

Olen tutustunut mindfulnessiin varsinaisesti psykoterapeuttisen työni yhteydessä. Ensimmäiset kontaktini aiheeseen tulivat Marsha M. Linehanin kirjan Dialectical Behaviour Therapy (1993) kautta. Tärkeä käännekohta olivat Mark Williamsin pitämät koulutuspäivät Suomessa 2004, minkä jälkeen olen itse harjoittanut mindfulnessia vaihtelevalla, mutta jatkuvalla säännöllisyydellä. Myös Jon Kabat-Zinnin Suomen vierailun koulutukseen osallistuin 2000-luvulla, samoin Halko Weissin mindfulnessia ja kehopsykoterapiaa käsittelevään koulutukseen (Hakomi-menetelmä). Osallistuin Center for Mindfulness Finlandin Leena Pennasen Minfulness-peruskoulutukseen 2012-13 ja Mindfulness-ohjaajakoulutukseen (CFM®) 2013-14. Lisäksi olen osallistunut mindfulness-retriiteille 2013 (5 päivää, Melissa Blacker ja David Rynick), 2014 (6 päivää, Bob Stahl) ja 2016 (6 päivää, James ja Jane Baraz).