PALVELUT

 

Psykoterapia

Teen pääasiassa aikuisten kognitiivista yksilöpsykoterapiaa.

Terapiatiedustelut puh. 050 353 0577 | saterapia@gmail.com

kuva-tulossa

Suositus

"Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän psykiatrinen tulosalue järjesti ryhmämuotoisen hoidon koulutuksen 24.1.2013 – 10.4.2014. Kouluttajatahona toimi SA-terapia Oy, vastuuhenkilönä PsL, psykoterapeutti VET Seppo Anttonen.

Koulutuksen sisältö ja rakenne suunniteltiin yhteisesti tilaajan ja kouluttajatahon kanssa vastaamaan työnantajan tavoitetta ryhmämuotoisen hoidon tehostamisesta tulosalueella.

Tilaajan näkökulmasta kokonaisuudesta muodostui kiitettävä oppimistapahtuma, joka juurrutti ryhmätoimintaa perustyöhön hyvällä tavalla. Yhteistyö Seppo Anttosen kanssa oli rakentavaa, sujuvaa ja ehdottoman luotettavaa. Koulutuksen laatu oli erinomainen niin osallistujien arvioinnin kuin työnantajan käsityksen mukaan." (Jaakko Maijala, osastonhoitaja, koulutuksen vastuuhenkilö)

Koulutus

Vahvimpia osaamisalueitani ovat kognitiivinen psykoterapia ja henkilöstön prosessikoulutusten suunnittelu. Koulutussisällöistä erityisalueeni on psykoottisten häiriöiden hoito kognitiivisen psykoterapian lähestymistavoilla.

Viimeaikainen kiinnostuksen kohteeni on ollut tietoisuustaitojen (mindfulness) opettaminen ja hyödyntäminen mm. työelämässä uupuneiden kuntoutuksessa.

Työnohjaus

Tarjoan työnohjausta ryhmille ja yksilöille. Potilas- ja asiakastyöhön suunnatussa työnohjauksessa tarkoituksena on tuoda hoitamiseen ja asiakastyöhön uusia näkökulmia. Lisäksi työnohjauksella pyritään löytämään työyhteisössä vaihtoehtoisia tekemisen tapoja.

Työnohjauksessa käsitellään myös työntekijän suhdetta omaan työhönsä, työssä jaksamista, työtehtävässä ja työroolissa toimimista ja asiakassuhteita. Työnohjausta voi hyödyntää monenlaisissa ammateissa ja työtehtävissä.

 

SA-terapian kautta on saatavilla sosiaalityöntekijän palveluita. Sosiaalityöntekijällä on pätevyys myös työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntijan tehtäviin.